Historie

r. 1908-1935  Dne 20. května 1882 byl na 1. valné hromadě založen „Hasičsky sbor křemežský“ o počtu dvanácti sborů. Jeho součástí byli i občané obce Holubov. Založením dobrovolného hasičského sboru v Holubově v roce 1908 přestoupilo „veškeré holubovské členstvo“ ze Sboru křemežského do nově utvořeného sboru v Holubově. V neděli dne 12. dubna 1908, v den oslavy šedesátiletého jubilea Jeho Veličenstva císaře rakouského a krále českého Františka Josefa I., se sešlo u Litvanů v Holubově 41 občanů proto, aby se zavázali k dobrovolné pomoci při požáru, při ochraně jednotlivců i obci.
V roce 1909 byly zakoupeny stříkačky pro Holubov a Krásetín a obec je zaplatila z pivního krejcaru. V tomto roce došlo k prvému zásahu u ohně v Chlumu..
Hasičsky sbor v Holubově byl jediný sbor v župě Velešínské, který měl družinu žákovského dorostu. Tato družina, založena v r. 1930,byla nejsilnější v rámci celé České zemské hasičské jednoty. Ihned po založení měla 28 školou povinných členů. Největší rozmach vykázala roku 1933 při počtu 59 členů. Z těchto bylo 31 dívek a 28 hochů.
Celý sbor Holubovský svojí početností, vnitřní organizací, ukázněností a cílevědomým vystupováním svých representantů, byl uznávanou jednotkou jak doma, tak u Velešínské župy, i v Praze u České zemské hasičské jednoty.

Rozdělení sboru      Dne 17. listopadu 1935 na valné hromadě došlo k usnesení rozdělit sbor Holubovský a založit v Třísově a Krasetíně samostatné hasičské sbory.  Následující rok 1939 je Župa č. 26 Velešínská zrušena a sbor Holubov byl zařazen do I. Obvodu Okresní hasičské jednoty (OHJ) Českobudějovické č. 62. Dochází ke snižování činnosti hasičů a k útlumu veškeré činnosti ve sboru vlivem politické situace.. Po osvobození v roce 1945 byla řádná činnost sboru obnovena.

    V roce 1951 dochází ke sloučení Sboru dobrovolných hasičů Holubov, Krasetín a Třísov v Místní jednotu. Trvání této společné Místní jednoty končí rokem 1954. Rokem 1952 začínají pravidelné soutěže družstev v okrscích a okrese. Do těchto soutěží se sbor Holubov zapojuje družstvem mužů a žáků. Velitel sboru provádí výcvik jak mužů, tak i žákovského družstva. V roce 1953 přichází do sboru nová stříkačka PPS-8, která je ve sboru dodnes. Je prováděna odborná příprava členů sboru a 7 členů získává odznak „Vzorný hasič“.
V roce 1955 se družstvo zúčastňuje krajského kola soutěže v Jindřichově Hradci. Na základě požárů, které vznikly v roce 1964 a 1965, je na hasičskou zbrojnici instalována siréna pro vyhlášení požáru. 26. 2. 1966 se sešla komise, aby provedla výběr staveniště nové požární zbrojnice. Zúčastnil se jí poslední žijící, zakládající člen sboru Pokorný František z Holubova ve věku 88 let. Tento rok je zahájena stavba nové požární zbrojnice, která byla otevřena dne 13. 10. 1968. Také přichází nová technika do sboru, a to PPS-12, která je ve sboru dosud. 1. 6. 1980 se koná v Holubově okresní kolo soutěže požárních družstev dětí Plamen.

To odstartovalo velmi dobrou práci vedoucích mládeže Nováka Františka a poté Dvořáka Josefa. Žádosti o rozšíření požární zbrojnice bylo ze strany místního národního výboru vyhověno a v roce 1984 se započalo s přestavbou v celkové hodnotě Kč 800.000,-. Celou činností sboru se prolíná práce na úseku prevence, která je jednou z nejdůležitějších činností hasičů. V roce 1992 byla zahájena tradice pořádání pohárových soutěží v požárním sportu „Memoriál Jana Vitka“ a „O pohár starosty obce Holubov“. O rok později se vytvořilo jádro sportovního družstva mužů s jasným cílem navázat na úspěchy z doby žáků a dorostenců.
Rok 1994, 1995 a 1996 byl zaměřen na sbíraní zkušeností při sportovních soutěžích družstvem mužů. Pořizuje se sportovně upravená PS 12 a nové dresy.

Na základě právní normy, která stanovila pravidla pro pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany, byla jednotka sboru dobrovolných hasičů Holubov od roku 1996 zařazena do kategorie JPO III. Jednotka je určena pro zásah k mimořádným událostem na území svého zřizovatele tj. obce Holubov a na území ostatních sousedních obcí. Hasičská zbrojnice a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Holubov byla v roce 1998 vybavena novým technických zařízením – centrálním svolávacím systémem.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Holubov byla v roce 2006 přeřazena v rámci plošného kryti z kategorie JPO III do kategorie JPO II.

    Družstvo mužů pokračovalo svými výkony v umisťování na stupních vítězů. Soutěžnímu družstvu mužů se splnil jejich sen a konečně po 7 letech snaženi se stali vítězi Jihočeské hasičské ligy a zároveň popáté vyhráli Velkou cenu okresu Č. Krumlov.

 

Napsat komentář